O projekcie

Strona ta powstała dzięki realizacji przez COTG PTTK następujących projektów: 

"Góry bez granic - integracja sieci szlakó​w w transgraniczny produkt turystyczny". Projekt został zrealizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, w terminie 01.10.2018-31.08.2021
 
"Wsparcie turystyki aktywnej w Małopolsce poprzez renowację i doposażenie szlaków turystycznych oraz rozbudowę portalu http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/ o aplikacje mobilne. Promocja wybranych szlaków pieszych poprzez budowę nowej oferty regionu pt. „Lotnicze ślady w Małopolsce”" realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, w ramach konkursu ofert z turystyki pn. Małopolska Gościnna.
 
SZLAKI TURYSTYCZNE W MAŁOPOLSCE - integracja różnorodnych szlaków i innych atrakcji turystycznych w spójnyc kompleksowy produkt regionalny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Celem projektu jest WDROŻENIE NOWEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – REGIONALNEGO SYSTEMU SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH, poprzez uporządkowanie szlaków i informacji o ich przebiegach oraz utworzenie regionalnego portalu o szlakach turystycznych w Małopolsce, jako narzędzia zarządzania powstałym systemem szlaków, a przez to stworzenie możliwości kształtowania jednolitej, spójnej marki szlaków turystycznych Małopolski. 

Pobierz aplikację

Geoportal