O projekte

Platforma "Turistické trasy Malopoľska" vznikla a rozvíja sa vďaka realizácii nasledujúcich projektov COTG PTTK:

Program "Pohostinné Malopoľsko", ktorý realizuje Úrad maršálka Malopoľského vojvodstva.

"Hory bez hraníc - integrácia siete chodníkov do cezhraničného produktu cestovného ruchu". Projekt bol realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, v období od 01.10.2018 do 31.08.2021

"Podpora aktívnej turistiky v Malopoľskom regióne prostredníctvom obnovy a modernizácie turistických chodníkov a rozšírenia portálu http://www.malopolska.szlaki.pttk.pl/ o mobilné aplikácie. Propagácia vybraných turistických trás prostredníctvom vybudovania novej ponuky regiónu s názvom "Letecké stopy v Malopoľsku" realizovanej s finančnou podporou Malopoľského vojvodstva v rámci súťaže ponúk z oblasti cestovného ruchu s názvom Małopolska Gościnna.

"Turistické trasy v Malopoľsku - integrácia rôznorodých trás a iných turistických atrakcií do uceleného komplexného regionálneho produktu". Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Regionálneho operačného programu Malopoľsko 2007 - 2013. Cieľom projektu je ZAVEDENIE NOVÉHO TURISTICKÉHO PRODUKTU - REGIONÁLNEHO SYSTÉMU TURISTICKÝCH TRAS, a to usporiadaním trás a informácií o ich trasách a vytvorením regionálneho portálu o turistických trasách v Malopoľsku, ako nástroja na správu vytvoreného systému trás, a tým vytvorením možnosti formovania jednotnej, ucelenej značky turistických trás v Malopoľsku.

 

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......