Pusta Wielka

49°24'21"N 20°49'32"E (49.406087, 20.825775)
1056 m n. p. m.
Pusta Wielka (1061 m n.p.m.) jest wyniosłą i rozłożystą kulminacją, tworzącą tzw. „gniazdo górskie”. Znajduje się w długim bocznym grzbiecie Pasma Jaworzyny Krynickiej odchodzącym od Runka (1080 m n.p.m.) w kierunku południowo-zachodnim, w stronę doliny Popradu (w rejonie Żegiestowa). Pusta Wielka (1061 m n.p.m.) jest zwornikiem dla kilku mniejszych grzbietów, które opadają w kierunku zachodnim – do doliny Wierchomlanki oraz południowym – przez Wierch Zubrzy (860 m n.p.m.) do doliny Popradu na północny-zachód od Żegiestowa Wsi oraz przez przełęcz pomiędzy Żegiestowem a Milikiem i kulminację Skałki (769 m n.p.m.) – też do Popradu w rejonie Żegiestowa Zdroju i Andrzejówki. Wierzchołek Pustej Wielkiej (1061 m n.p.m.) jak i większość zboczy jest obecnie zalesiony. Jeszcze kilkanaście lat temu na szczycie była widokowa hala tylko z kępami karłowatej buczyny. Szczyt jednak zarósł młodym lasem i obecnie atrakcyjne kiedyś widoki w kierunku południowo-zachodnim można dostrzec tylko w prześwitach między drzewami. Przez sam wierzchołek przechodzi szlak czarny, który od węzła na wschodnim zboczu Pustej Wielkiej (1061 m n.p.m.) sprowadza grzbietem Wierchu Zubrzego (860 m n.p.m.), a potem doliną do stacji kolejowej w Żegiestowie Wsi. Na południowo-wschodnim stoku, już w pobliżu niebieskiego szlaku znajduje się widokowa polana, od której prowadzi nieznakowany skrót do czarnego szlaku na szczycie.
Na północnych stokach Pustej Wielkiej znajduje się rezerwat przyrody Wierchomla, chroniący starodrzew jodłowo-bukowy oraz piaskowcowe skałki
Na północno-zachodnim stromym, zalesionym zboczu Pustej Wielkiej (1061 m n.p.m.), ponad Wierchomlą Małą, bezpośrednio na wschód od grzbietowej ścieżki przyrodniczej z Wierchomli Wielkiej na z Pustą Wielką położony jest rezerwat Wierchomla. Teren rezerwatu opada po stromym zboczu do dolinki potoku Pusta. Rezerwat Wierchomla został założony w 1983 r. na powierzchni 25,37 ha. Ochronie podlega przede wszystkim kompleks pierwotnej, dolnoreglowej puszczy karpackiej (jodłowo-bukowej). Teren jest urozmaicony morfologicznie. W części przyszczytowej, pod Pustą Wielką i na stromym stoku, znajdują się liczne skalne wychodnie gruboławicowych piaskowców i zlepieńców. Obszar rezerwatu jest interesujący hydrograficznie jako strefa czterech źródeł dających początek Pustej, dopływowi potoku Wierchomlanka. Zespół buczyny karpackiej Dentario Glandulosae-Fagetum jest zróżnicowany na dwa warianty: żyzny i uboższy. Rosną tu okazałe drzewa (starsze głównie jodły), których najstarsze okazy uschły i powaliły się na ziemię lub stoją martwe, służąc jako miejsce gniazdowania dla ptaków dziuplaków. Znaczną część powierzchni rezerwatu (około 40 %) zajmuje młode pokolenie lasu (15-40 lat). Również w bezpośrednim sąsiedztwie granic występują drzewostany młodsze, tworząc jego strefę ochronną. Około 50 m na zachód od szczytu, wśród niewielkich skał,znajduje się nieduża grota (3 m długości).
W niezbyt wyrazistym obniżeniu grzbietu pomiędzy Jaworzynką (1001 m n.p.m.) a Pustą Wielką (1061 m n.p.m.), u wschodnich podnóży kopuły szczytowej jest węzeł szlaków turystycznych. Od prowadzącego tu wspólnie szlaku niebieskiego i żółtego odchodzi na zachód szlak czarny, który wyprowadza na pobliski wierzchołek Pustej Wielkiej, a następnie sprowadza do Żegiestowa Wsi. Warto stąd podejść około 300 m na południowy-zachód, kierując się na linię wysokiego napięcia i widoczny jej okazały, ażurowy słup, by z rozległej stokowej łąki podziwiać unikalną panoramę na południe, gdzie za zakolem Popradu widoczne jest Pasmo Zimnego i Dubnego oraz grzbiety Lubowlańskiej Wierchowina na Słowacji, a przy dobrej widoczności, za nimi Góry Lewockie.
Na grzbiecie odchodzącym na zachód od szczytu Pustej Wielkiej (1061 m n.p.m.), około 1 km od wierzchołka, wśród młodego lasu znajduje się węzeł szlaków turystycznych, na którym do szlaku czarnego (PTTK) sprowadzającego z Pustej Wielkiej do Żegiestowa Wsi, dochodzi tu szlak-ścieżka przyrodnicza z Wierchomli Wielkiej (obok podszczytowego rezerwatu Wierchomla). Przy węźle znajduje się południowy (górny) kraniec rezerwatu i odnośne drogowskazy.

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej na ten temat...