Pusta Wielka

49°24'21"N 20°49'32"E (49.406087, 20.825775)
1056 m n. p. m.
Pusta Wielka (1061 m n.p.m.) jest wyniosłą i rozłożystą kulminacją, tworzącą tzw. „gniazdo górskie”. Znajduje się w długim bocznym grzbiecie Pasma Jaworzyny Krynickiej odchodzącym od Runka (1080 m n.p.m.) w kierunku południowo-zachodnim, w stronę doliny Popradu (w rejonie Żegiestowa). Pusta Wielka (1061 m n.p.m.) jest zwornikiem dla kilku mniejszych grzbietów, które opadają w kierunku zachodnim – do doliny Wierchomlanki oraz południowym – przez Wierch Zubrzy (860 m n.p.m.) do doliny Popradu na północny-zachód od Żegiestowa Wsi oraz przez przełęcz pomiędzy Żegiestowem a Milikiem i kulminację Skałki (769 m n.p.m.) – też do Popradu w rejonie Żegiestowa Zdroju i Andrzejówki. Wierzchołek Pustej Wielkiej (1061 m n.p.m.) jak i większość zboczy jest obecnie zalesiony. Jeszcze kilkanaście lat temu na szczycie była widokowa hala tylko z kępami karłowatej buczyny. Szczyt jednak zarósł młodym lasem i obecnie atrakcyjne kiedyś widoki w kierunku południowo-zachodnim można dostrzec tylko w prześwitach między drzewami. Przez sam wierzchołek przechodzi szlak czarny, który od węzła na wschodnim zboczu Pustej Wielkiej (1061 m n.p.m.) sprowadza grzbietem Wierchu Zubrzego (860 m n.p.m.), a potem doliną do stacji kolejowej w Żegiestowie Wsi. Na południowo-wschodnim stoku, już w pobliżu niebieskiego szlaku znajduje się widokowa polana, od której prowadzi nieznakowany skrót do czarnego szlaku na szczycie.
Na północnych stokach Pustej Wielkiej znajduje się rezerwat przyrody Wierchomla, chroniący starodrzew jodłowo-bukowy oraz piaskowcowe skałki
Na północno-zachodnim stromym, zalesionym zboczu Pustej Wielkiej (1061 m n.p.m.), ponad Wierchomlą Małą, bezpośrednio na wschód od grzbietowej ścieżki przyrodniczej z Wierchomli Wielkiej na z Pustą Wielką położony jest rezerwat Wierchomla. Teren rezerwatu opada po stromym zboczu do dolinki potoku Pusta. Rezerwat Wierchomla został założony w 1983 r. na powierzchni 25,37 ha. Ochronie podlega przede wszystkim kompleks pierwotnej, dolnoreglowej puszczy karpackiej (jodłowo-bukowej). Teren jest urozmaicony morfologicznie. W części przyszczytowej, pod Pustą Wielką i na stromym stoku, znajdują się liczne skalne wychodnie gruboławicowych piaskowców i zlepieńców. Obszar rezerwatu jest interesujący hydrograficznie jako strefa czterech źródeł dających początek Pustej, dopływowi potoku Wierchomlanka. Zespół buczyny karpackiej Dentario Glandulosae-Fagetum jest zróżnicowany na dwa warianty: żyzny i uboższy. Rosną tu okazałe drzewa (starsze głównie jodły), których najstarsze okazy uschły i powaliły się na ziemię lub stoją martwe, służąc jako miejsce gniazdowania dla ptaków dziuplaków. Znaczną część powierzchni rezerwatu (około 40 %) zajmuje młode pokolenie lasu (15-40 lat). Również w bezpośrednim sąsiedztwie granic występują drzewostany młodsze, tworząc jego strefę ochronną. Około 50 m na zachód od szczytu, wśród niewielkich skał,znajduje się nieduża grota (3 m długości).
W niezbyt wyrazistym obniżeniu grzbietu pomiędzy Jaworzynką (1001 m n.p.m.) a Pustą Wielką (1061 m n.p.m.), u wschodnich podnóży kopuły szczytowej jest węzeł szlaków turystycznych. Od prowadzącego tu wspólnie szlaku niebieskiego i żółtego odchodzi na zachód szlak czarny, który wyprowadza na pobliski wierzchołek Pustej Wielkiej, a następnie sprowadza do Żegiestowa Wsi. Warto stąd podejść około 300 m na południowy-zachód, kierując się na linię wysokiego napięcia i widoczny jej okazały, ażurowy słup, by z rozległej stokowej łąki podziwiać unikalną panoramę na południe, gdzie za zakolem Popradu widoczne jest Pasmo Zimnego i Dubnego oraz grzbiety Lubowlańskiej Wierchowina na Słowacji, a przy dobrej widoczności, za nimi Góry Lewockie.
Na grzbiecie odchodzącym na zachód od szczytu Pustej Wielkiej (1061 m n.p.m.), około 1 km od wierzchołka, wśród młodego lasu znajduje się węzeł szlaków turystycznych, na którym do szlaku czarnego (PTTK) sprowadzającego z Pustej Wielkiej do Żegiestowa Wsi, dochodzi tu szlak-ścieżka przyrodnicza z Wierchomli Wielkiej (obok podszczytowego rezerwatu Wierchomla). Przy węźle znajduje się południowy (górny) kraniec rezerwatu i odnośne drogowskazy.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......