Miejsca

Polana pod Dębiną

Bielany
50°02'53"N 19°50'21"E
284 m n. p. m.
Powstała po wycięciu drzew potrzebnych do budowy kościoła i klasztoru kamedułów. W ich miejsce posadzono dęby, które do dzisiaj upiększają to malownicze miejsce. W uprzednich wiekach polana była miejscem „majówek”, na które przychodziła młodzież z Krakowa, odbywając lekcje przyrody w terenie. Tradycja niestety upadła, a dzisiaj polana ożywa szczególnie w Zielone Święta, gdy na Bielanach odbywa się odpust. Jest też popularnym miejscem spacerowym, gdzie krzyżują się szlaki turystyczne.

Miejsce znajduje się na szlakach