Jaroszowicka Góra

49°50'46"N 19°32'22"E
542 m n. p. m.

Jaroszowicka Góra to szczyt w wschodniej części Beskidu Małego. Oddzielona jest od jego zwartego masywu przełomem Skawy, otaczającej ją od strony zachodniej. Ponad 1/3 powierzchni góry stanowią lasy, głównie świerkowo-jodłowe z dużą domieszką buczyny. Jedyne bezleśne enklawy (efekt osadnictwa wołoskiego w XVI wieku) tworzą przysiółki trzech części różnych wsi: Góry Wielkie - Łękawicy, Leśniówka - Zagórza i Gołębiówka - Jaroszowic.

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Geoportal