Jaroszowicka Góra

49°50'46"N 19°32'22"E (49.846312, 19.539623)
542 m n. p. m.

Jaroszowicka Góra to szczyt w wschodniej części Beskidu Małego. Oddzielona jest od jego zwartego masywu przełomem Skawy, otaczającej ją od strony zachodniej. Ponad 1/3 powierzchni góry stanowią lasy, głównie świerkowo-jodłowe z dużą domieszką buczyny. Jedyne bezleśne enklawy (efekt osadnictwa wołoskiego w XVI wieku) tworzą przysiółki trzech części różnych wsi: Góry Wielkie - Łękawicy, Leśniówka - Zagórza i Gołębiówka - Jaroszowic.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......