Spichlerz

Zabytkowy drewniany spichlerz spiski z XVIII w. znajduje się przy szosie na zachód od niedzickiego zamku. Spichlerz jest obiektem Zespołu Zamkowego w Niedzicy i w sezonie letnim można go zwiedzać.
W pobliżu, przy skrzyżowaniu po zachodniej stronie szosy jest stylowa restauracja Czardasz nawiązująca do węgierskich konotacji klimatów pobliskiego zamku i jego dawnych właścicieli. Ponad spichlerzem wznosi się nieduża skała wapienna o nazwie Groby (604 m n.p.m.). Wśród zarośli u jej stóp znajduje się niewielki, nieco zapomniany cmentarz węgierskiej rodziny Salamonów (ostatnich właścicieli niedzickiego zamku). Cmentarz został założony w 1936 r. przez Ilonę Salamonową, ostatnią właścicielkę zamku. Spoczywa tu m.in. pierwszy po Horvathach właściciel Niedzicy Geza Salamon (1842–1919) wraz z synami.

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Geoportal