Miejsca

Kościół św. Andrzeja w Graboszycach

49°56'41"N 19°26'44"E
251 m n. p. m.

Graboszyce, wieś w gminie Zator, położona jest na lewym brzegu Skawy, przy szosie z Zatora do Wadowic. Pierwsza wzmianka o Graboszycach pochodzi z 1253 r. We wsi znajduje się renesansowy dwór obronny zbudowany około 1575 r. oraz zabytkowy kościół św. Andrzeja.
Kościół parafialny św. Andrzeja w Graboszycach zbudowano w 1585 r. w stylu śląsko-małopolskim, na miejscu wcześniejszego czternastowiecznego. Kościół jest konstrukcji zrębowej, nakryty dwuspadowym dachem o różnej wysokości kalenicy. Od zachodu w 1617 r. dostawiono wieżę izbicową, którą podwyższono o piętro w XVIII w. i nakryto baniastym hełmem. Osobliwością kościoła jest piętrowa zakrystia znajdująca się przy północnej ścianie prezbiterium oraz barokowe wyposażenie z XVII–XVIII w., m.in. krucyfiks na belce tęczowej, ołtarz główny z obrazami Matki Bożej z Dzieciątkiem i św. Andrzeja wraz ze skrzydłami ołtarza szafkowego z obrazami Ecce Homo i Matki Bożej Bolesnej z XVI w. Obok kościoła znajduje się grób Chrząszczów, ostatnich właścicieli Graboszyc.

Miejsce znajduje się na szlakach