Stawy Zaborze

Zaborze
50°00'41"N 19°15'19"E
246 m n. p. m.

Stawy Zaborze są kompleksem około 10 malowniczych stawów rybnych pooddzielanych groblami (Staw Węgielnik, Staw Wójtowiec, Staw Dolny, Staw Tarliska, Staw Cygański, Staw Nowy, Staw Marian Górny, Staw Żurawiec, Staw Wartogłowiec Duży, Staw Wartogłowiec Mały). Stawy Zaborze leżą w całości na terenie sołectwa Zaborze.
Zaborze jest wsią w gminie Oświęcim, leżącą pomiędzy Grojcem a Porębą Wielką. Jego historia związana jest z historią Grojca, ponieważ Zaborze powstało w ramach gospodarki, głównie rybnej, właścicieli Grojca. Zaborze oddzielone jest zalesieniem od Grojca, dlatego uzyskało najpierw nazwę Podborze. Przynależność Zaborza do Grojca potwierdzają akta parafialne. Do drugiej połowy XIX w. Zaborze stanowiło klucz dóbr Grojeckich, a pierwszymi odrębnymi ich właścicielami byli spadkobiercy Kornela Chwaliboga, którzy na początku XX w. sprzedali te dobra, wraz ze stawami i dworkiem, baronowi Janowi Czeczowi. Po latach Czecz przekazał budynek wraz z parkiem do użytku dzieci. Chciał, by budynek zawsze był pełen dzieci.
Obecnie zabytkowy dworek jest własnością gminy Oświęcim i mieści się w nim przedszkole samorządowe. W 2013 r. wyremontowano elewację oraz schody wejściowe do budynku. Dworek położony jest w centrum wsi, w przepięknym starym parku z wiekowymi drzewami – pomnikami przyrody.

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Geoportal