Stawy Przyręb

50°00'57"N 19°24'08"E
225 m n. p. m.
Stawy Przyręb (Stawy Przeręb) jest to kompleks złożony z 23 stawów, znajdujący się na terenie gminy Przeciszów. Kompleks stawów zajmuje 461 ha powierzchni. Zbiorniki powstały najprawdopodobniej w XIV w., a ich aktualny kształt pochodzi z lat 1960–90, kiedy większość stawów wyremontowano. Część z nich pogłębiono usypując wyspy, niektóre podzielono na mniejsze (np. Góreczniki). W porównaniu z pozostałymi kompleksami, tutejsze zbiorniki są silnie zarośnięte szuwarami i roślinnością wodną. Miejsce to słynie w Polsce z występowania populacji kotewki orzecha wodnego, grzybieńczyka wodnego oraz bogactwa ptaków wodno-błotnych.

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Geoportal