Miejsca

Cmentarz żydowski w Wieliczce

Wieliczka
49°58'42"N 20°02'22"E
308 m n. p. m.
Cmentarz żydowski w Wieliczce założony został w pierwszej połowie XVI w. na skraju lasku za parkiem na Grabówkach. Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali cmentarz, a na jego terenie rozstrzelali około 1000 Żydów. Masową mogiłę upamiętnia symboliczny granitowy pomnik. Na powierzchni 1,78 ha zachowało się około 50 nagrobków (XVIII–XX w.) z hebrajskimi napisami i symbolicznymi ornamentami. Latem 2012 r. teren cmentarza uporządkowano i odnowiono otoczenie pomnika. 27 sierpnia 2012 r. odbyła się na nim modlitwa za zmarłych i pomordowanych, której przewodniczył rabin Eliezer Gurary.

Miejsce znajduje się na szlakach