Żegiestów

49°22'36"N 20°47'46"E (49.376894, 20.796387)
471 m n. p. m.
Żegiestów (około 960 mieszkańców) jest dużą wsią położoną nad Żegiestowskim Potokiem oraz częściowo nad Popradem. Oprócz centrum, położonego około 3 km w głąb doliny potoku, w Żegiestowie wyróżnia się jeszcze 4 części miejscowości: Żegiestów Stacja, osiedle Żegiestów Zdrój oraz przysiółki Łopata Polska i Palenica (pierwsze trzy na Popradem, czwarty w źródłowej części doliny Żegiestowskiego Potoku).
Osada Żegiestów lokowana została przez biskupa Franciszka Krasińskiego w 1575 r. Żegiestów należał do tzw. Państwa Muszyńskiego (posiadłości biskupów krakowskich). Był to teren obejmujący Muszynę, Tylicz i Powroźnik oraz otaczające je wsie. Żegiestów powstał w miejscu, gdzie wcześniej znajdowała się osada Długi Łęg, założona prawdopodobnie za czasów Kazimierza Wielkiego. Ze względu na trudne, górskie warunki gospodarowania, osada ta zanikła i dlatego przywilej biskupa Krasińskiego mówi o założeniu wsi na surowym korzeniu, co oznacza, że teren pod osadę należało wykarczować z porastających okolicę lasów. Z tego tez powodu mieszkańcy powstającego Żegiestowa zwolnieni byli na okres 20 lat z wszelkich opłat, czynszów i danin. W XVII w. w Żegiestowie wybudowano cerkiew dla dominującej tu prawosławnej ludności wołoskiej (łemkowskiej), która potem przeszła do kościoła greckokatolickiego.
Aż do połowy XIX w. mieszkańcy Żegiestowa zajmowali się głównie pasterstwem i hodowlą, a później, po wprowadzeniu przez władze austriackie wysokiego podatku od bydła, rolnictwem (mimo ubogich gleb w okolicy oraz braku tradycji rolniczych u Łemków). Los wsi poprawił się nieznacznie po powstaniu Żegiestowa Zdroju, chociaż tutejsi mieszkańcy nie mogli się utrzymać z dostaw płodów rolnych do zdroju (bo np. nie umieli uprawiać warzyw i w te artykuły zaopatrywali Zakład Zdrojowy Słowacy zza Popradu). Sytuacja ta zmieniła się po założeniu szkółki rolniczej na pobliskiej Łopacie Polskiej, gdzie zarząd Zdroju zorganizował szkolenia z zakresie urządzania inspektów, szklarni, uprawy jarzyn i owoców.
Cerkiew w Żegiestowie istniała już w XVII w. Pierwsza cerkiew była drewniana i w niedługim czasie spłonęła. Kolejna, już murowana świątynia została wzniesiona w końcu XVII w., ale także do naszych czasów nie dotrwała. Jej skromne ruiny zachowały się w górnej części wsi przy drodze prowadzącej do osiedla Palenica. Po zakończeniu I wojny światowej wybudowano nową, większą, murowaną cerkiew pw. św. Michała Archanioła. Po wysiedleniu ludności łemkowskiej po II wojnie światowej w ramach akcji Wisła (1947 r.) opuszczona cerkiew została przekazana parafii rzymskokatolickiej i funkcjonuje obecnie jako kościół pw. św. Anny. Żegiestowska świątynia nie jest typowym przykładem budownictwa cerkiewnego Beskidu Sądeckiego (stylu zachodniołemkowskiego). W porównaniu z cerkwiami w sąsiednich wioskach powstała stosunkowo późno, gdy Żegiestów, jako uzdrowisko, był już stosunkowo dobrze rozwinięty (w porównaniu z innymi łemkowskimi wioskami) i częściowo czerpał wzorce z polskich miejscowości.
Cerkiew zbudowana jest na planie krzyża greckiego, z kamienia i cegły. Nawa główna na przecięciu z transeptem, prezbiterium oraz babiniec zwieńczone są blaszanymi kopułami, osadzonymi na wydłużonych, drewnianych, wielokątnych tamburach. Ich szczyty zdobią niewielkie makowice. Wyposażenie świątyni nie wskazuje na jej wcześniejszą przynależność do kościoła prawosławnego i greckokatolickiego. Zachowały się tylko dwie niewielkie ikony. Ołtarze, obrazy i rzeźby są nowe i nawiązują do tradycji rzymskokatolickiej.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......