Bobowa

49°42'27"N 20°56'24"E (49.707622, 20.940047)
283 m n. p. m.
Bobowa jest niewielkim miastem położonym nad Białą, lokowanym na prawie niemieckim przed 1339 r. Była miastem prywatnym i siedzibą rodu Gryfitów. W 1732 r. Michał Jaworski, ówczesny właściciel miejscowości, sprowadził do Bobowej Żydów. Bobowa stała się jednym z największych ośrodków chasydyzmu na ziemiach polskich. Pierwszym tutejszym cadykiem był Salomon Halberstam (1847–1906), który jest pochowany na miejscowym kirkucie. W 1889 r. wielki pożar strawił niemal całą miejscowość. Krótko przed tym wydarzeniem Stanisław Wyspiański uwiecznił dawny wygląd Bobowej w 10 szkicach. Bobowa znana też jest z koronek klockowych i Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej organizowanego corocznie w październiku od 2000 r. Utracone w 1934 r. prawa miejskie Bobowa odzyskała w 2009 r.
W obrębie lokacyjnego układu urbanistycznego i historycznych przedmieść w Bobowej zachowała się zabudowa miasteczka (od końca XVIII do XIX w.), z pojedynczymi, gruntownie przekształconymi domami murowanymi i drewnianymi. Na Rynku znajduje się murowana kapliczka z około 1800 r., z drewnianą rzeźbą św. Floriana z czasu budowy oraz fontanna z postacią koronczarki z 2009 r.
Murowany kościół Wszystkich Świętych w Bobowej (ul. Długoszowskich) zbudowany został na przełomie XIV i XV w. Jest orientowany, pierwotnie gotycki, potem zbarokizowany, a po pożarze w 1889 r., kiedy to ocalała tylko kaplica, pozbawiony po części cech stylowych. Kościół jest jednonawowy, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium i wieżą od zachodu. Dachy ma dwuspadowe. Wieżę wieńczy wysoki, ostrosłupowy hełm. Od północy znajduje się barokowa kaplica kopułowa z 1740 r. W prezbiterium jest dwuprzęsłowe sklepienie gotyckie, krzyżowo-żebrowe, a nad nawą strop. Wyposażenie jest przede wszystkim neogotyckie i neobarokowe. W kaplicy znajduje się ołtarz rokokowy z drugiej połowy XVIII w., z cieszącym się kultem obrazem Matki Bożej Bolesnej, namalowanym przez Feliksa Hanusza w 1851 r. na wzór dzieła Tycjana, a nad wejściem do zakrystii Ukrzyżowanie pędzla Jacka Malczewskiego z początku XX w.
Gotycki murowany kościół św. Zofii w Bobowej (ul. św. Zofii) zbudowany został w drugiej połowie XV w.
Dwór Długoszewskich w Bobowej usytuowany jest nad Białą (ul. Długoszowskich), Murowany dwór zbudowany w XVII w., został gruntownie przebudowany w pierwszej połowie XIX w. Budynek jest piętrowy, w obecnej postaci klasycystyczny, ze sklepionymi kolebkowo piwnicami, nakryty wysokim dachem czterospadowym. W fasadzie znajduje się ganek z trzema kolumnami. Od 1887 r. dwór był w posiadaniu rodziny Długoszowskich. We dworze często bywał gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski, a na Wielkanoc 1916 r. gościł tu Józef Piłsudski.
Murowana bożnica w Bobowej zbudowana około połowy XVIII w. znajduje się przy ulicy Żydowskiej, a kirkut na stoku wzgórza Kierków (353 m n.p.m.).
Dookoła miasta zachowane są fragmentarycznie ślady fortyfikacji miejskich (wałów).
W Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa (ul. Grunwaldzka 126) czynna jest Galeria Koronek Klockowych.
W Bobowej jest całoroczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe PTSM (ul. Grunwaldzka 10), które oferuje 24 miejsca noclegowe.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......