Mogiła powstańców styczniowych

Pieskowa Skała
50°14'36"N 19°46'48"E (50.243542, 19.780268)
382 m n. p. m.
Mogiła powstańców styczniowych z 1863 r., znajdująca się W Pieskowej Skale w niszy skalnej na południowym stoku zamkowym tuż nad stawami, została urządzona w 1953 r. w dziewięćdziesiątą rocznicę powstania. Przeniesiono wówczas z mogiły zbiorowej na cmentarzu w Skale prochy pochowanych powstańców i złożono w powstańczej mogile pod zamkiem w Pieskowej Skale. Nowa mogiła utworzona w miejscu odwiedzanym przez liczne wycieczki, miała służyć propagandzie politycznej - pogłębiania przyjaźni polsko-radzieckiej. Ówczesny napis na płycie nagrobnej głosił: TU SPOCZYWA/ SZEŚĆDZIESIĘCIU PIĘCIU NIEZNANYCH/ POWSTAŃCÓW POLSKICH/ Z 1863 ROKU/ A WŚRÓD NICH ROSJANIN/ KAPITAN ANDRZEJ AFANASJEWICZ/ POTIEBNIA/ KTÓRY KRWIĄ SWOJĄ/ UŚWIĘCIŁ PRZYMIERZE/ MIĘDZY POLAKAMI I ROSJANAMI/ WIECZNA CHWAŁA BOJOWNIKOM/ ZA WASZĄ I NASZĄ WOLNOŚĆ//. W 2000 r., w obecności przedstawicieli Konsulatu Generalnego Ukrainy w Krakowie, wymieniono starą tablicę nagrobną na nową. Umieszczono na niej poprawne informacje dotyczące narodowości i pisowni nazwiska Potebnia. Na nowej granitowej płycie wyryto napis:
TU SPOCZYWA 65 POWSTAŃCÓW POLSKICH Z 1863 ROKU/ WŚRÓD NICH AKADEMIK STEFAN ZALESKI/ I UKRAINIEC ANDRIJ POTEBNIA/ BYŁY OFICER WOJSK ROSYJSKICH/ WSPÓŁPRACOWNIK ALEKSANDRA HERCENA// W HOŁDZIE BOJOWNIKOM/ WALKI ZA WASZĄ I NASZĄ WOLNOŚĆ//. Ta zbiorowa mogiła powstańców w Pieskowej Skale częściowo ma charakter symboliczny, gdyż w Skale nadal pozostała mogiła powstańcza i jest otoczona opieką przez miejscową ludność.
Stawy w Pieskowej Skale tuż pod zamkiem zostały założone w XVI wieku przez Stanisława Szafrańca. Po II wojnie światowej przez pewien czas należały do Państwowego Gospodarstwa Rybackiego i były wykorzystywane do hodowli narybku pstrąga tęczowego. W latach dziewięćdziesiątych XX w. częściowo zarosły. Staraniem Urzędu Gminy Sułoszowa w latach 2002–2003 stawy zostały poddane gruntownej modernizacji. Obecnie pięć stawów przepływowych, zasilanych wodami Prądnika, zajmujących około 2 ha łącznej powierzchni, traktuje się jako ostoje fauny wodnej i ziemnowodnej. Rozmnażają się tutaj wszystkie gatunki płazów odnotowane w Ojcowskim Parku Narodowym. Najliczniej występuje żaba trawna (Rana temporaria) i ropucha szara (Bufo bufo). Na brzegach stawów rosną: trzcina pospolita, pałki szerokolistne i wąskolistne, a także miejscami manna fałdowana i żabiniec babka wodna. Na wodzie unosi się rzęsa drobna (Lema minor) i spirodela wielokorzeniowa.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......