Dwór w Łazach

Łazy
50°11'16"N 19°44'31"E (50.18788, 19.742161)
439 m n. p. m.

Dwór (obecnie Schronisko PTSM) w Łazach jest jedynym zachowanym na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia dworem ziemiańskim z lat dwudziestych XX w. Parterowy murowany budynek z użytkowanym poddaszem i piętrem w części południowej (ryzality, facjata) usytuowany jest w centralnej części parku. Główne wejście poprzedzone jest schodami i drewnianym gankiem. Po wojnie dawny dwór Truszkowskich i zabudowania gospodarcze upaństwowiono. Stodoły i chlewnie zostały rozebrane, a murowany spichlerz przeznaczono na mieszkania. W dworze do 1978 r. mieściły się różne szkoły, a po nich ośrodek wypoczynkowy Olkuskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego. W 1983 r. prawo wieczystego użytkowania obiektu otrzymało Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krakowie z przeznaczeniem na schronisko młodzieżowe. W zachodniej części parku wybudowano szkołę podstawową, a we wschodniej w 1983 r. postawiono kaplicę-kościół pw. Ducha Świętego, według projektu architektonicznego Romualda Leglera z Krakowa.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......