Ruiny zamku Barwałd

49°51'09"N 19°39'09"E (49.85255, 19.65275)
500 m n. p. m.
Poniżej szczytu Żaru, w kierunku zachodnim, przy skrzyżowaniu szlaków czarnego i zielonego, zachowały się znikome ślady owianego legendami rozbójniczego zamku Barwałd, zburzonego w XV w. na zarządzenie królewskie, po przyłączeniu do Polski księstwa oświęcimsko-zatorskiego. Nieznana jest dokładnie data wybudowania zamku. Prawdopodobnie nastąpiło to w okresie, gdy Kazimierz Wielki wybudował nadgraniczny zamek lanckoroński (granica Małopolski ze Śląskiem). Wtedy to książę oświęcimski Jan I Scholastyk zbudował zamek na górze Żar po drugiej stronie granicy. Pierwsza wzmianka o istniejącym już zamku pochodzi z 1421 r., kiedy był on siedzibą starostów księstwa oświęcimskiego. W 1434 r. zamek został przekazany w dziedziczną dzierżawę Skrzyńskim herbu Łabędź. Od 1445 r. był w posiadaniu Włodka ze Skrzynna i jego żony Katarzyny. Małżeństwo przez kilkanaście lat trudniło się zbójnictwem, napadając na przejeżdżających w pobliżu kupców. Proceder ów przejęli ich synowie Jan i Włodek, którzy zadzierając z królem ostatecznie zostali zmuszeni do sprzedania zamku Kazimierzowi Jagiellończykowi.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......