Czernichów

49°59'13"N 19°40'32"E (49.987116, 19.675732)
213 m n. p. m.
Czernichów należy do najstarszych wsi w okolicach Krakowa o rzadko spotykanym osadnictwie przed lokacyjnym. Wieś położona przy tradycyjnej przeprawie przez Wisłę na dawnym trakcie Kraków – Oświęcim, wzmiankowana m.in. w 1229 r. pod nazwą Cirnechowo, a w 1286 r. pod nazwą Czernechow, była ważnym ośrodkiem korabniczym i flisackim. Część Czernichowa, zwana Czernichówkiem, należała od 1229 r. do benedyktynów tynieckich. Właściwy Czernichów był własnością królewską zarządzaną (dzierżawioną) przez wielkorządców królewskich, m.in. przez Jana Bonera, który założył stawy rybne. Od pierwszej połowy XVI w. wieś była siedzibą klucza, do którego wchodziły wsie: Brzezinka, Kłokoczyn, Kopytówka i Przeginia. W XVIII w. odnotowano browar, dwie karczmy, trzy młyny i piec wapienny. W 1789 r. wieś liczyła 850 mieszkańców. Na początku XX w. istniały w Czernichowie warsztaty tkackie produkujące wełniane kilimy. Produkowano tkaniny oparte na wzorach i motywach ludowych o różnym przeznaczeniu. Jednym z konsultantów tkaczy czernichowskich był Stanisław Wyspiański.
Obecnie Czernichów jest siedzibą gminy.
Kościół pw. Świętej Trójcy w Czernichowie jest kościołem parafialnym. W najstarszych partiach jest gotycki. Kościół wraz z częścią wsi uległ spaleniu podczas potopu szwedzkiego (1655–1657), następnie odbudowany w 1680 r. Najstarszą gotycką częścią kościoła jest niewielkie prezbiterium. Korpus trzynawowy pochodzi z 1791 r., fasada zachodnia dwuwieżowa z XX w. Wnętrze kościoła jest w większości barokowe, ołtarze późnobarokowe i rokokowe. Do ciekawszych obrazów ołtarzowych należy obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem w sukienkach metalowych, prawdopodobnie z drugiej połowy XVII w., obraz św. Izydora namalowany przez Michała Stachowicza (1768–1825) malarza znanego z nieco naiwnych scen historycznych insurekcji kościuszkowskiej. Kościół otoczony jest murem z czterema kapliczkami. W jednej z nich umieszczona jest rzeźba ludowa „Chrystus u słupa”.
Jednym z najważniejszych zabytków Czernichowa jest kaplica różańcowa św. Wawrzyńca. Kamienna budowla wzniesiona została w drugiej połowie XVII w. z fundacji ks. Wawrzyńca Kamerera, jako kaplica grobowa Bractwa Różańcowego. W 1926 r. ośmioboczną kaplicę (niegdyś z dobudówkami) nakryto nowym dachem namiotowym z drewnianą wieżyczką w tyrolskim stylu. Według tradycji, ulokowana na skale kaplica wskazywała przeprawę przez Wisłę.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......