Stryszawa

49°42'46"N 19°31'17"E (49.712944, 19.521602)
431 m n. p. m.

Duża wieś ciągnąca się licznymi przysiółkami, na przestrzeni ok. 8 km, w środkowej i górnej części doliny Stryszawki, pomiędzy głównym grzbietem pasma Jałowieckiego, a bocznym ramieniem Solniska. Dolna część Stryszawy sięga aż po zachodnie przedmieścia Suchej Beskidzkiej. Pierwsza wzmianka o Stryszawie pochodzi z 1480 r. Założona została w drugiej połowie XV w. przez rodzinę Słupskich herbu Śreniawa – ówczesnych właścicieli Suchej. Osadnikami byli w większości wędrujący w tym czasie przez Karpaty pasterze wołoscy. W pierwszej połowie XVI w. wieś należała do Stanisława Słupskiego – właściciela Stryszowa i Suchej. Była ważnym wołoskim ośrodkiem pasterskim i stanowiła siedzibę wołoskiego wojewody. Później w posiadanie Stryszawy weszła rodzina Komorowskich. W następnych wiekach Stryszawa przechodziła w ręce kolejnych właścicieli dóbr suskich (m.in. Wielopolskich i Branickich). W 1830 r., w związku z rozwojem lokalnego hutnictwa żelaza (w oparciu o ubogie złoża w południowej części sąsiedniego Beskidu Małego), w Stryszawie, w rejonie przysiółka Hucisko, powstała filia zakładów metalurgicznych z Suchej (funkcjonowała do 1895 r.). Niegdyś Stryszawa słynęła także z wyrobu gontów. Do dziś jej mieszkańcy trudnią się chałupniczo produkcją drobnych przedmiotów z drewna, a od połowy XIX w. także zabawek. Ze Stryszawy pochodził Władysław Front – kamieniarz, betoniarz i malarz – samouk, znany z umieszczenia klamer na Akademickiej Perci na Babiej Górze. W latach 1941–1942, w ramach „czystek etnicznych” na terenach przyłączonych do Rzeszy, hitlerowcy wywieźli stąd do Generalnego Gubernatorstwa blisko 200 polskich rodzin, odbierając im jednocześnie cały dobytek. Obecnie Stryszawa, z uwagi na swoje położenie, jest przede wszystkim wsią letniskową i turystyczną. Przez górne krańce wsi (osiedle Matusy i Roztoki) przechodzą szlaki turystyczne: zielony z Huciska do Zawoi i krótki żółty – dojściowy do niebieskiego z Przełęczy Cichej na Jałowiec. Drogą w dolinie wzdłuż całej wsi prowadzi szlak rowerowy. Gmina Stryszawa należy do głównych ośrodków zabawkarstwa ludowego w Polsce. Do najstarszych wytwarzanych tu zabawek należą: taczki, wózki, kołyski, sześcienne grzechotki i karetki z konikami, a także nieco późniejsze koniki na kółkach, poruszające się na kijku karuzelki i „klepoki” (machające skrzydłami ptaszki), dziobiące się kogutki i inne. Co roku w czerwcu organizowane jest w Stryszawie Święto Zabawki. W Stryszawie są dwa kościoły parafialne (w Stryszawie Dolnej i w Górnej). Zabytkowy jest kościół św. Anny z 1896 r. w centrum Stryszawy Górnej. Jest to ceglana, neogotycka świątynia ze strzelistą wieżą, pierwotnie budowana jako kaplica cmentarna, rozbudowana do obecnej postaci wbrew ograniczonym zezwoleniom władz austriackich. W centrum wsi, w pobliżu kościoła znajduje się odrestaurowany budynek dawnego Zarządu Dóbr Leśnych w Suchej z 1870 r. – tradycyjnie zwany dworem lub leśniczówką. To budowla murowana z drewnianą weranda od frontu, otoczona drzewami, które pozostały po dawnym parku. Obecnie mieści się tu Gminny Ośrodek Kultury oraz punkt informacji turystycznej, a od 2011 r. także niewielkie Muzeum Zabawek. Warto zwrócić uwagę na trzy figury przydrożne(przy szlaku rowerowym). Dwie z nich przedstawiają Chrystusa Frasobliwego i pochodzą z lat 1725 i 1728, trzecia to figura Chrystusa Nazaretańskiego z pierwszej połowy XVIII w. Kilka okazałych, starych lip i modrzewi uznanych jest za pomniki przyrody.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......