Groń Jana Pawła II

49°47'44"N 19°26'44"E (49.795766, 19.445826)
876 m n. p. m.

Nazwę Groń Jana Pawła II otrzymał szczyt dawnej Jaworzyny, położony w pobliżu Leskowca, bezpośrednio nad schroniskiem PTTK. Jest świetnym punktem widokowym na Beskid Żywiecki, Beskid Makowski, Beskid Wyspowy, Gorce, Tatry, Pogórze Wielickie i Pogórze Śląskie. Na północnym stoku znajduje się trasa narciarska i dwa wyciągi. Z inicjatywy miłośnika gór, żarliwego patrioty z Andrychowa – Stefana Jakubowskiego i jego żony Danuty powstało tu niezwykłe miejsce, poświęcone Janowi Pawłowi II. który wielokrotnie od lat dziecięcych zdobywał ten szczyt idąc na Leskowiec. W 1981 r. Jakubowscy byli organizatorami pierwszego rajdu "Szlakami Jana Pawła II" z metą na Groniu. Po ufundowaniu płaskorzeźby z wizerunkiem Jana Pawła II umieszczonej na szczycie góry, doprowadzili 13 października 1990 roku do odprawienia w tym miejscu pierwszej mszy świętej. Własnym sumptem zbudowali kamienny krzyż w hołdzie "Ludziom Gór", poświęcony (11.05.1991 r.) przez bpa Jana Szkodonia w dziesiątą rocznicę zamachu na Ojca Świętego. Kolejny ich pomysł to wybudowanie kaplicy – daru dla Jana Pawła II z okazji jego 75. urodzin. Działki pod budowę kaplicy podarowali Irena i Stanisław Targoszowie oraz Władysława i Piotr Cholewowie z Targoszowa. Zaprojektowaną przez architektów Halinę Jarosz z Wadowic, A. Kucharskiego i J. Bizonia z Andrychowa kaplicę wzniesiono dzięki hojnym sponsorom (różne instytucje, firmy i osoby prywatne, głównie z Andrychowa i Wadowic.) Kaplica powstała wokół kamiennej płaskorzeźby. Jej poświęcenia dokonał 9 września 1995 r. bp Tadeusz Rakoczy, z którym mszę świętą koncelebrowało 20 kapłanów. W uroczystościach wzięło udział kilka tysięcy osób z Polski i z zagranicy. Reprezentowane były środowiska PTTK i GOPR, organizacje kombatanckie, straże pożarne, zakłady pracy i szkoły. W akcie erekcyjnym, podpisanym na zakończenie uroczystości zapisano: Niech ta kaplica budowana Bogu Najwyższemu na chwałę, Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II dedykowana w 75. rocznicę Jego urodzin, służy ku uświęceniu i zbawieniu Ludu Bożego, a błogosławieństwo Boga Wszechmogącego: Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech zstąpi na ten Dom Boży i na wszystkich wznoszących go swoją ofiarą, modlitwą i pracą w duchu wiary, nadziei i miłości". W kaplicy przechowywane są cenne pamiątki, m.in.: różaniec papieski, obraz Matki Bożej Królowej Ludzi Gór (namalowany przez Jana Brońkę, pobłogosławiony przez Jana Pawła II w Bielsku-Białej 22 maja 1995 r.), fotel papieski, wykonany jako praca dyplomowa przez uczniów szkoły Księży Salezjanów z Oświęcimia. Stojący obok kaplicy pomnik z napisem na cokole Największemu Pielgrzymowi XX wieku, Orędownikowi Pokoju - Janowi Pawłowi II, Papieżowi wiary, nadziei i miłości – Grupa Modlitewna z Gronia Jana Pawła II ufundowała anonimowa rodzina z Andrychowa. Uroczystego poświęcenia pomnika oraz dzwonu dokonali 15 lipca 2001 r. biskupi: Tadeusz Rakoczy (ordynariusz diecezji bielsko-żywieckie)j i Stanisław Ryłko (sekretarz Papieskiej Rady do spraw Świeckich). Dzięki staraniom Stefana Jakubowskiego urzędowe przemianowanie nazwy górskiego szczytu na Groń Jana Pawła II, ogłoszono w Dzienniku Ustaw z 2004 r.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......