Barwałd Dolny

49°51'56"N 19°34'45"E (49.865563, 19.579345)
279 m n. p. m.

Barwałd Dolny położony jest w południowo-zachodniej części Pogórza Wielickiego, w środkowym odcinku doliny rzeki Kleczanki, u podnóża Jaroszowickiej Góry. Barwałd Dolny jest jedną z trzech osobnych wsi (Barwałd Dolny, Barwałd Średni, Barwałd Górny), które w średniowieczu stanowiły jedną wieś z trzema ośrodkami osadniczymi, o wspólnej nazwie Barwałd. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1325 r. i dotyczy płacenia dziesięciny przez plebana Jana. Barwałd należał wówczas do księstwa oświęcimskiego. Lokacja wsi nastąpiła prawdopodobnie około 1361 r. Pod tą datą jest mowa o transakcji - sprzedaży-kupna pomiędzy księciem oświęcimskim - Janem I Scholastykiem, a kupującym teren wsi Hansilem, synem Wernera z Hopnewalth. Być może istniał już wtedy zamek "Barwałd" na górze Żar, do którego należała wieś. W 1440 r. zamek "Barwałd" wraz z częścią wsi Barwałd (obecnie Barwałd Dolny) i przynależnymi zamkowi wsiami zakupił, na rzecz króla Władysława Warneńczyka, Mikołaj Serafin. Pozostała część wsi należała do księstwa oświęcimskiego, a później zatorskiego od 1445 r. (wyodrębnienie się księstwa zatorskiego). W 1474 r. król Kazimierz Jagiellończyk przekazał w dzierżawę (tenutę), utworzone wcześniej niegrodowe starostwo barwałdzkie Piotrowi Komorowskiemu. Wydzielenie wsi Barwałd Dolny wiąże się z początkowym okresem panowania króla Zygmunta I Starego, który w 1513 roku stał się formalnym właścicielem księstwa zatorskiego. Z dawnego księstwa król utworzył nowe niegrodowe starostwo zatorskie. W 1529 r. część wsi Barwałd, należąca do starostwa barwałdzkiego, nazwano Barwałdem Dolnym, a pozostałą w starostwie zatorskim - Barwałdem Średnim. Każda z tych wsi miała odtąd odrębny status administracyjny. Od tej pory historia Barwałdu Dolnego jest ściśle powiązana z historią starostwa barwałdzkiego.
Kościół parafialny pw. św. Erazma z 1782 r. w Barwałdzie Dolnym jest cennym zabytkiem sakralnym na małopolskim szlaku architektury drewnianej. Początki najstarszej w Diecezji Krakowskiej parafii barwałdzkiej sięgają pierwszej połowy XIV w., kiedy trzy dzisiejsze wsie stanowiły jedną wieś - Barwałd. Istniał już wtedy pierwszy kościół pw. św. Andrzeja Apostoła - stał w dzisiejszym Barwałdzie Średnim. Pierwszy drewniany kościół p.w Wniebowzięcia NMP w Barwałdzie Dolnym ufundowali na pocz. XVI w. bracia Jan i Wawrzyniec Komorowscy herbu Korczak. W XVII w. Po wybudowaniu zespołu klasztornego (kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej) na zboczu góry Żar, gdzie odbywały się wielkie odpusty w tym samym dniu, co w kościele barwałdzkim, zmieniono wezwanie kościoła na św.bErazma - patrona cierpiących. Zniszczony kościół rozebrano w XVIII w. Obecny, drewniany kościół konstrukcji zrębowej, pokryty gontem, ufundował w 1782 r. Jan Biberstein-Starowieyski, właściciel okolicznych dóbr (dawnego starostwa barwałdzkiego). Po dawnym kościele pozostało wezwanie świątyni i najstarszy element świątyni - wieża z XVI w. W 1863 r. kościół otoczono murem. Podobno do budowy muru użyto kamieni z ruin zamku barwałdzkiego. W urokliwym wnętrzu kościółka jest wiele cennych zabytków. Do najstarszych należy gotycki krzyż z początku XVI w., umieszczony na belce tęczowej. W ołtarzu głównym znajduje się barokowe tabernakulum, a nad nim obraz św. Erazma namalowany w 1877 r. przez brata Dydaka Batryma z klasztoru oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. W bocznym ołtarzu, po lewj stronie, umieszczony jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVI w. malowany na desce, ozdobiony barokowymi sukienkami (XVIII w.) Obraz znajdował się w głównym ołtarzu dawnego kościoła. Warto zwrócić uwagę na rzadko spotykany szczegół w ikonografii maryjnej, a mianowicie na gruszkę w lewej ręce Matki Bożej (częściej można spotkać obrazy Matki Bożej z jabłkiem - symbolem odkupienia). W prawym ołtarzu znajduje się obraz św. Trójcy z 1784 r. Michała Szaryszewskiego. Wnętrze kościoła zdobi polichromia z XVIII w. Na stropie prezbiterium obraz Zwiastowania NMP, a nad nawą obraz Przemienienia Pańskiego na Górze Tabor. Cennym elementem jest zabytkowa kamienna chrzcielnica oraz organy z 1794 r. będące dziełem Jakuba Stankiewicza z Zatora, budowniczego organów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......