Lipnica Wielka

49°42'36"N 20°51'45"E (49.710254, 20.862729)
354 m n. p. m.
Wieś Lipnica Wielka wzmiankowana była już w połowie XIV w. i na pewno od tego czasu istnieje tutaj murowany kościół. W trakcie upływu lat zmieniał się drugi człon nazwy wsi. Określenie „wielka” z pewnością odnosiło się do rozmiarów wsi i ilości uprawianej ziemi, bowiem Lipnica posiadała 12,5 łana ziemi, co często przewyższało kilkukrotnie powierzchnię użytkową okolicznych miejscowości. Funkcjonowała również nazwa Lipnica Niemiecka, która odnosiła się do prawa niemieckiego bądź magdeburskiego, w oparciu o które prawnie funkcjonowała. Przy parafii w XVI w. Jan Ligęza fundował szpital. W miejscowości funkcjonowała również jedna z nielicznych w okolicy szkół, która wpłynęła znacząco na lokalną oświatę, choć program nauczania był niezwykle skromny: uczono katechizmu, śpiewu, ministrantury i łaciny. Historia Lipnicy ma również swoje ciemne karty. Pierwszą były krwawe rozruchy wywołane nienawiścią do innowierców – lokalnej ariańskiej szlachty. Niechlubnie postąpili lipniccy chłopi w czasie rabacji galicyjskiej w 1846 r., kiedy podburzeni przez austriackich zaborców wystąpili przeciw szlachcie. Powszechne były mordy i kradzież mienia. W 1770 r. na dwa lata przed pierwszym zaborem Lipnica Wielka dostałae się w ręce Austriaków, gdyż w tym czasie cesarzowa Maria Teresa pod pretekstem kordonu sanitarnego zajęła m.in. ziemię sądecką. Czasy austro-węgierskie skończłay I wojna światowa, podczas której Lipnica znajdowała się po różnych stronach frontu: raz habsburskiej, a raz rosyjskiej. Wielu spośród mieszkańców wsi zostało powołanych do wojska, na polach brakowało rąk do pracy, więc często zatrudniani do pomocy w gospodarstwach bywali obcokrajowcy – głównie Serbowie. Kolejnym ciosem dla mieszkańców była II wojna światowa i niemiecka okupacje, kiedy musieli zmierzyć się z łapankami, wywózkami, a wielu z nich straciło życie w obozach koncentracyjnych i na różnych frontach. Po wojnie dosyć szybko wdrożono zasady reformy rolnej i rozparcelowano grunty dworskie. Lipnica rozwijała się rolniczo i ten charakter zachowuje do dziś.
Dwór w Lipnicy Wielkiej stoi niemal na wjeździe do wsi od strony Niecwi. Pod koniec XIX w. majątek należał do rodziny Długoszowskich, którzy odsprzedali go Żydowi Wejdowi – właścicielowi lokalnego browaru. W 1900 r. dobra wróciły do rodu Długoszowskich, wykupione przez Antoniego, który wkrótce zaczął wznoszenie dworu. Budynek dokończył już jego syn Jan Kanty, a majątek dobrze prosperował aż do II wojny światowej. W 1945 r. doszło do jego parcelacji. Wówczas w dworze urządzono mieszkania dla pracowników PGR-u, później spółdzielnię rolniczą i ośrodek zdrowia, a dzisiaj zakład terapii zajęciowej.
Dwór został zbudowany na planie prostokąta jako jednokondygnacyjny budynek, z wyjątkiem piętrowej części centralnej, poprzedzonej portykiem kolumnowym i schodami w formie wachlarza. Postawienie go na ziemnym nasypie podkreśla jego dominację nad okolicznym terenem.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......