Cerkiew św. św. Kosmy i Damiana w Bartnem

49°33'44"N 21°20'09"E (49.562381, 21.336034)
495 m n. p. m.

Wieś Bartne usytuowana jest w dolinie między pasmem Magury Wątkowskiej (846 m n.p.m.) a Maguryczem (777 m n.p.m.). Jest najbardziej znanym ośrodkiem kamieniarstwa na Łemkowszczyźnie i najciekawszą wsią w okolicy. Bartne stanowi ważny ośrodek kultury łemkowskiej. Znajdują się tu dwie drewniane cerkwie (greckokatolicka św. Kosmy i Damiana z 1942 r., w której znajduje się muzaum, i prawosławna św. Kosmy i Damiana z 1928 r.). Zachowało się wiele łemkowskich chyż i spichlerzy drewnianych oraz kamiennych krzyży i kapliczek, które są dziełami miejscowych kamieniarzy. W Bartnem jest cmentarz łemkowski i cmentarz choleryczny, a na stoku powyżej cerkwi greckokatolickiej cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 64. W pobliżu cmentarza łemkowskiego stoi kamienny krzyż – pomnik ofiar Thalerhofu postawiony w 1933 r. Koło cerkwi prawosławnej stoi pomnik Dmytra Bortniańskiego, wybitnego kompozytora, którego rodzina pochodziła z Bartnego. Autorem poświęconego 8 sierpnia 2009 r. pomnika jest gorlicki rzeźbiarz Zbigniew Tohl.
Powyżej wsi na stoku Mareszki (801 m n.p.m.) znajduje się bacówka PTTK w Bartnem.
Cerkiew parafialną prawosławną św. św. Kosmy i Damiana zbudowano w latach 1928–29, wzorując się na starszej cerkwi z pobliskiej Krzywej. Jest to budowla o konstrukcji zrębowej, oszalowana, pokryta blachą. W świątyni znajduje się zabytkowy 200-letni ikonostas z rozebranej cerkwi z terenu Lubelszczyzny, przewieziony do Poczajowa, następnie w 1929 r. do Bartnego. Obecnie prowadzone są rozmowy na temat sprowadzenia oryginałów ikon (głównych – namiestnych), które wywieziono do wsi Zimna Woda tuż po wojnie.Charakterystyczne dla cerkwi są wykuwane kamienie fundamentów i skosów. Na każdym jej boku w fundamencie znajduje się wykuty krzyż.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......