Dłubniański Park Krajobrazowy

50°12'03"N 19°58'12"E (50.20099, 19.970176)

Powierzchnia parku wynosi 10 959,6 ha, a park leży na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Miechowskiej i Płaskowyżu Proszowickiego. Położony jest na terenie 6 gmin: Gołcza, Iwanowice, Michałowice, Skała, Trzyciąż, Zielonki. Powołany do życia został w 1981 roku. Swoją nazwę zawdzięcza rzece Dłubni, której dolina biegnie z północy na południe przez całe terytorium Parku. Kiedyś wzdłuż rzeki pracowało mnóstwo młynów, tartaków i foluszy, których pozostałości zostały do dziś. W krajobrazie przeważają grunty rolne– ponad 79%, lasy zajmują tylko 17% (są to m.in. żyzne buczyny: sudecka, karpacka, buczyny storczykowe kwaśne buczyny niżowe), 3 % zajmują łąki. Na obszarze parku występują też ciepłolubne zarośla i kserotermiczne murawy z gatunkami chronionymi, wśród których znajdują się liczne gatunki storczyków. W Parku występuje wiele gatunków ssaków (m.in. bóbr europejski, łasica), ptaków (m.in. kulczyk, raniuszek, dzwonnic, zimorodek), gadów (jaszczurki: zwinka, żyworódka, padalec), płazów (ropucha zielona, żaba wodna) oraz bezkręgowców (winniczki, paź żeglarz, trzmiel leśny), wśród których 158 podlega prawnej ochronie.

W parku znajdziemy również piękne krajobrazy i zabytki kulturowe, takie jak stare świątynie i dwory szlacheckie wraz z związanymi z nimi parkami. W parku spotkamy zespoły dworskie m.in. w Dziekanowicach, Glanowie, Minodze i Michałowicach, kościoły i klasztory: Zespół Klasztoru Norbertanek w Imbramowicach, Kościół św. Mikołaja w Wysocicach, czy Kościół św. Małgorzaty w Raciborowicach. Licznie występują tam pomniki przyrody m.in. stara aleja kasztanowców białych oraz aleja jesionowa w Minodze, drzewa w zabytkowych parkach dworskich w Młodziejowicach i Tarnawie. Planowane jest również utworzenie rezerwatów przyrody– Ostrysz w okolicach Glanowa i Jodłowy Trzyciąż w okolicach Zagórowej. Na terenie Parku znajduje się kilkadziesiąt źródeł wód np. „Jordan” w Ściborzycach, źródło „Strusi” i „Hydrografów” w Imbramowicach oraz źródła w Iwanowicach i w Maszkowie. Część z nich objęta jest ochroną w postaci pomników przyrody.

Pobierz aplikację

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej na ten temat...