Miejsca

Cerkiew parafialna greckokatolicka św. św. Kosmy i Damiana

Cerkiew parafialna greckokatolicka św. św. Kosmy i Damiana w Wojkowej (obecnie kościół filialny rzymskokatolicki) datowana jest na 1790 lub 1792 r. Jest to budowla konstrukcji zrębowej, o ścianach oszalowanych poziomo, z narożnikami osłoniętymi pionowymi listwami. Ściany od wewnątrz pokrywa XX-wieczna polichromia figuralno-ornamentalna, cenne wyposażenie świątyni pochodzi z XVIII – XIX w. W świątyni zachowały się m.in.: kompletny rokokowy ikonostas z końca XVIII w., rokokowe tabernakulum z 2. poł. XVIII w. oraz drugie, w kształcie małej świątyni, z przełomu XIX i XX w. W nawie znajduje się płaszczenica z XIX w.

Miejsce znajduje się na szlakach