Miejsca

Kościół pw. św. Katarzyny

Wilkowisko
49°45'17"N 20°15'29"E
Kościół parafialny św. Katarzyny w Wilkowisku z lat 1923–27 jest już trzecią świątynią na tym miejscu, zbudowaną na wzór poprzedniej, spalonej w 1916 r. Obiekt o konstrukcji zrębowej ściany ma oszalowane poziomo. Wnętrze kościoła pokryte jest boazerią. Nad nawą i prezbiterium widoczne jest pozorne sklepienia kolebkowe, wsparte na ozdobnych ostrołukowych arkadkach. Wyposażenie, częściowo barokowe, a częściowo wzorowane na barokowym, wykonane zostało w XX w. Późnobarokowy ołtarz główny z XVIII w. z wizerunkiem patronki kościoła został przeniesiony z kościoła w Limanowej.

Miejsce znajduje się na szlakach