Miejsca

Dwór

Wielogłowy
49°40'25"N 20°41'35"E
Modrzewiowy dwór w Wielogłowach wzniesiono w XVII w. Jego ostatnia właścicielka  Maria Stuber  w 1958 r. przekazała obiekt Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, które założyły w budynku klasztor, a w jego zachodniej części  kaplicę klasztorną z obrazem Matki Boskiej. Parterowy dwór wzniesiony w konstrukcji zrębowej na rzucie prostokąta ma ściany otynkowane i pomalowane. We wnętrzu dworku podczas prac malarskich odsłonięto fragmenty klasycystycznej polichromii. Zachowała się także część zabudowań dworskich w postaci XIX-wiecznych murowanych czworaków.

Miejsce znajduje się na szlakach