Miejsca

Kościół pw. św. Katarzyny

Ulina Wielka
50°19'15"N 19°53'45"E
Kościół parafialny św. Katarzyny w Ulinie Wielkiej pochodzi z 1655 r., w 1708 r. został on przekształcony, dobudowano kruchtę oraz dodatkowe pomieszczenia przy nawie i prezbiterium. Wewnątrz świątyni możemy podziwiać sklepienia pozorne: krzyżowe i kolebkowe. Portale oraz obramienia okien zwieńczone są łukami. Na wyposażenie kościoła składają się późnobarokowe ołtarze z XVII w., gotycka rzeźba Matki Boskiej Tronującej z Dzieciątkiem z ok. 1400 r., manierystyczna ambona z XVII w. oraz marmurowa chrzcielnica z końca XVII w. W ołtarzu głównym widnieje ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Miejsce znajduje się na szlakach