Miejsca

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i św. Barbary

49°47'18"N 20°18'06"E

Kościół parafialny św. Stanisława Biskupa i św. Barbary w Szyku zbudowano w 1633 r. Do jego wzniesienia użyto elementów wcześniejszej świątyni z XVI w. Jest to jeden z piękniejszych kościołów Małopolski – późnogotycki, wzniesiony w konstrukcji zrębowej o ścianach pokrytych gontem. Wnętrze zdobi polichromia figuralno-ornamentalna z 2. poł. XIX w. W prezbiterium widnieją fragmenty starszych malowideł z przełomu XVI i XVII w., ze scenami Wniebowzięcia. Późnobarokowy ołtarz główny z 2. poł. XVIII w., z późnogotyckim obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem (lata 1520–30), jest prawdopodobnie dziełem szczyrzyckiego cystersa Stanisława Samostrzelnika.

Miejsce znajduje się na szlakach