Miejsca

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela

49°47'36"N 21°05'38"E

Kościół pomocniczy św. Jana Chrzciciela w Rzepienniku Biskupim wzniesiono na pocz. XVI w., wieżę dobudowano prawdopodobnie w XVII w. Jest to kościół późnogotycki, konstrukcji zrębowej o ścianach pokrytych gontem i wzmocnionych lisicami. Pod chórem zachowały się deski z dawnego stropu z fragmentami malowideł patronowych. Cennymi zabytkami świątyni są m.in.: gotycko-renesansowy tryptyk z pocz. XVI w. z rzeźbami świętych: Piotra, Pawła, Stanisława i Krzysztofa, późnorenesansowy ołtarz główny oraz sześć rzeźb z dawnych ołtarzy barokowych z XVII i XVIII w.

Miejsce znajduje się na szlakach