Miejsca

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Rajbrot
49°49'18"N 20°29'20"E
Kościół parafialny Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rajbrocie pochodzi z początku XVI w. Według tradycji fundatorką pierwszego kościoła we wsi z 1262 r. była św. Kinga. Jednonawowa świątynia stanowi dobrze zachowany przykład gotyckiej architektury drewnianej. Ma wielobocznie zamknięte prezbiterium, szerszą nawę oraz strzelisty dach pokryty gontem. Późnogotyckie portale w nawie mają wykrój oślego grzbietu. Ściany i strop zdobi dekoracja malarska z 1879 r. (z fragmentami z XVI–XVII w.). We wczesnobarokowym ołtarzu głównym wyeksponowano słynący łaskami wizerunek Matki Bożej z XVII w. oraz rzeźby świętych Stanisława i Wojciecha.

Miejsce znajduje się na szlakach