Miejsca

Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła

Przesławice
50°18'57"N 20°00'24"E
Kościół Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Przesławicach zbudowano w pobliskiej Gołczy w XVIII w. na bazie fragmentów świątyni z 1657 r. Na obecne miejsce przeniesiono go w latach 1972–74. Jest to świątynia o cechach barokowych, w konstrukcji zrębowej, na wysokiej kamiennej podmurówce. Na dachu nawy wznosi się ośmioboczna wieżyczka zwieńczona hełmem z latarnią. Ściany są podzielone pilastrami i półkolumnami, a drewniany chór wsparto na filarach. Wnętrze pokrywają pozorne sklepienia kolebkowe i stropy belkowe. Na wyposażenie kościoła składają się późnobarokowe ołtarze – główny i dwa boczne.

Miejsce znajduje się na szlakach