Miejsca

Kościół pw. św. Rocha

Nowy Sącz
49°35'29"N 20°41'17"E
Kościół św. Rocha w Nowym Sączu powstał w latach 1595–1608 za sprawą norbertanów z Nowego Sącza. Nie jest wykluczone, że do jego budowy zostały wykorzystane elementy z poprzedniego kościoła, który wg tradycji ufundował w 1410 r. król Władysław Jagiełło, jako wotum za zwycięstwo grunwaldzkie. Wewnątrz świątyni podziwiać można stropy kasetonowe pokryte późnorenesansową polichromią, datowaną na pocz. XVII w. Późnorenesansowy ołtarz główny pochodzi z pocz. XVII w., znajduje się w nim barokowy obraz św. Rocha z 2. poł. XVIII w. Inne cenne obrazy to Pieta i Adoracja św. Trójcy z 1. poł. XVII w.

Miejsce znajduje się na szlakach