Miejsca

Zabudowa

Lipnica Murowana
49°51'31"N 20°31'37"E
Zabudowa Lipnicy Murowanej daje wyobrażenie dawnego życia mieszkańców. Miasteczko zachowało średniowieczny układ owalnicowy z dosyć dużym (55 x 60 m) rynkiem. Pary ulic wychodzące z rogów rynku łączą się z ulicami obwodowymi. Domy mieszczańskie usytuowane są przeważnie szczytowo, większość nakryta dachami naczółkowymi wspierającymi się na słupach, tworzącymi oryginalne podcienia. Najstarszy dom w północnej pierzei rynku pochodzi z 1841 r. Tu, na urokliwym rynku rozgrywały się w historii ważne wydarzenia patriotyczne, polityczne i religijne. Od 1913 r. na wszystko, co tutaj się dzieje, spogląda z wysokiej kolumny św. Szymon, najsławniejszy z lipniczan.

Miejsce znajduje się na szlakach