Cerkiew greckokatolicka św. Łukasza Ewangelisty

Cerkiew greckokatolicka św. Łukasza Ewangelisty w Leszczynach pochodzi z 1835 r. Jest to cerkiew jednonawowa, konstrukcji zrębowej, orientowana, trójdzielna, typu łemkowskiego, północno-zachodniego. Wieża konstrukcji słupowo-ramowej z izbicą i kruchtą w przyziemiu. Dachy kryte blachą, zwieńczone nad wieżą, nawą i prezbiterium blaszanymi hełmami baniastymi ze ślepymi latarniami i krzyżami. W prezbiterium i nawie płaskie stropy z fasetą. Cenne wyposażenie stanowią ikonostas z 1909 r., ołtarz główny z baldachimem oraz mały ołtarzyk z ikoną Chrystusa, a także ołtarz boczny z ciekawą ikoną Matki Bożej z Dzieciątkiem w otoczeniu aniołów i biskupów.

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Geoportal