Miejsca

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Krużlowa
49°39'06"N 20°53'00"E
Kościół Narodzenia NMP w Krużlowej Wyżnej zbudowano w 1520 r. z fundacji Jana Pieniążka. Pod koniec XVIII w. późnogotycki kościół przekształcono w stylu barokowym. Dwa późnogotyckie portale zwieńczone są łukami o wykroju w tzw. ośli grzbiet, natomiast kamienny portal do zakrystii – łukiem w kształcie ściętego trójliścia. Na stropie w nawie znajduje się gotycko-renesansowa polichromia z ok. 1520 r., zrekonstruowana w 1894 r. W kasetonach stropu w prezbiterium widnieją rzeźbione rozety. Ściany nawy i kaplicy pokrywa polichromia, wykonana w 1942 r. przez Józefa Dutkiewicza.

Miejsce znajduje się na szlakach