Miejsca

Kościół pw. Jana Chrzciciela (dawne wezwanie: Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego)

50°04'51"N 20°18'39"E

Kościół pomocniczy św. Jana Chrzciciela i Matki Boskiej Szkaplerznej w Krakowie-Krzesławicach zbudowano w latach 1633–48 w Jaworniku k/ Myślenic. Budowla zrębowa, pierwotnie z izbicową wieżą, przerobiona została w XVIII w., a w latach 1913–16 przedłużona o murowaną część nawy i wieżę. Świątynia została przeniesiona w obecne miejsce i odbudowana w latach 1984-97, przy czym całkowicie zrekonstruowano więźbę dachową i zakrystię. Do kościoła została dobudowana nowa wieża; konserwacji poddano polichromię z I poł. XVII w. oraz ołtarze i ambonę. Na szczególną uwagę zasługuje kompozycja Sąd Ostateczny i postać św. Krzysztofa.

Miejsce znajduje się na szlakach