Miejsca

Kościół pw. Wszystkich Świętych

Kraków
50°06'27"N 20°10'05"E
Kościół Wszystkich Świętych w Krakowie-Górce Kościelnickiej powstał w latach 1646–48 z fundacji Barbary Morsztynowej właścicielki Kościelnik. Jest to świątynia późnogotycka. Nawę i prezbiterium przykrywa jednokalenicowy gontowy dach wielopołaciowy. Wnętrze nakryte jest pozornymi sklepieniami kolebkowymi, które wraz ze ścianami pokryte są polichromią z 1909 r. Do wyposażenia kościoła należą ołtarze rokokowe z XVIII w. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Anielskiej z XVII w., natomiast w bocznych – obrazy Chrystus i Samarytanka fundacji hr. Józefa Wodzickiego.

Miejsce znajduje się na szlakach