Miejsca

Zabudowa - Muzeum w Zagrodzie Sołtysów

49°23'12"N 20°07'58"E

Zagroda Sołtysów - Muzeum Kultury Ludowej Spisza składa się z dwóch budynków: mieszkalnego - ustawionego szczytem do drogi oraz gospodarczego - ustawionego na jego przedłużeniu. Zagrodę zbudował w 1861 r. Jakub Sołtys. Chałupa przykryta jest dachem półszczytowym pobitym gontami, a budynek gospodarczy dachem dwuspadowym, pokrytym dranicami. Od 1981 r. zagroda należy do Muzeum Tatrzańskiego z Zakopanego, które po remoncie (1982–1985) urządziło tu swoją filię muzealną. Ekspozycja etnograficzna prezentuje biedne spiskie gospodarstwo chłopskie z przełomu XIX i XX w.

Miejsce znajduje się na szlakach