Miejsca

Kościół pw. św. Marcina

Czermna
49°48'59"N 21°17'32"E
Kościół św. Marcina w Czermnej wzniesiony został w 1520 r. na miejscu poprzedniej, zniszczonej świątyni. W XVIII w. został znacznie przebudowany, m.in. dostawiono kaplicę, nakrytą ośmiopolową kopułą. Kościół modrzewiowy, posiada słupową wieżę oraz zrębową konstrukcję ścian, które są dwustronnie oszalowane pionowymi deskami. Nawę i prezbiterium wieńczy dach jednokalenicowy, wieżę - dach namiotowy. Wnętrze zdobi polichromia z 1877 r. W świątyni zachowało się bogate wyposażenie z XVIII/XIX w., w tym 5 ołtarzy, ambona, organy. W ołtarzu głównym znajduje się kopia cudownego obrazu Matki Boskiej Pocieszenia z XVI w., oryginał znajduje się w nowej świątyni.

Miejsce znajduje się na szlakach