Miejsca

Zabudowa

Czchów
49°50'01"N 20°40'24"E
Zabudowa Czchowa dawniej zdominowana była przez drewniane, zrębowe domy, dwu- lub trzytraktowe, kryte dachami z okapami. Z tej dawnej zabudowy pozostały w Czchowie jedynie pojedyncze domostwa, tylko na rynku zachowała ona zwarty charakter. Po pożarze w 1946 r. część budynków przy rynku została zrekonstruowana na podstawie projektu H. Jasińskiego: są to murowane szczytowe budynki z podcieniami. Na środku rynku wznosił się niegdyś ratusz, rozebrany w XVIII w., a obecnie strzeżony przez figury św. Floriana ( XVIII w.) i św. Wojciecha ( XIX w. ).

Miejsce znajduje się na szlakach