Miejsca

Kościół pw. św. Piotra i Pawła i św. Stanisława Biskupa

49°57'27"N 20°29'29"E

Kościół św. św. Piotra i Pawła i św. Stanisława Biskupa w Brzeźnicy pochodzi z 1632 r. W 1892 r. rozbudowany poprzez przedłużenie nawy, dobudowę kruchty bocznej. Kościół o konstrukcji zrębowej, jednonawowy, orientowany. Prezbiterium zamknięte trójbocznie z zakrystiami na osi i boku. Dach dwukalenicowy, kryty blachą z wieżyczką na sygnaturkę, zwieńczoną smukłym, blaszanym hełmem stożkowym z latarnią. Wewnątrz XVII-wieczne organy, polichromia figuralna i ornamentalna z 1899 r. Ołtarz główny z 1776 r., trzy ołtarze boczne i ambona z 1777 r., późnobarokowe. Chrzcielnica kamienna gotycko-renesansowa z XVI w. Obok kościoła dzwonnica o konstrukcji słupowej z XVIII w.

Miejsce znajduje się na szlakach