Miejsca

Cerkiew pw. św. Dymitra

49°33'48"N 20°57'08"E

Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra w Binczarowej (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki św. Stanisława Biskupa) pochodzi z 1760 r. Świątynia, o typowej konstrukcji zrębowej, została mocno przebudowana i częściowo zatraciła cechy typowej cerkwi zachodniołemkowskiej. Do wyposażenia wnętrza należy: późnobarokowy ikonostas z 2 poł. XVIII w., uzupełniony w 2. poł. XIX w. (w miejscu Ostatniej Wieczerzy widnieje obraz Matki Boskiej Różańcowej) oraz kamienny ołtarz z 1967 roku z relikwiami św. Wojciecha. Na uwagę zasługuje także cenna polichromia z 1913 r., dzieła Bronisława Kmaka.

Miejsce znajduje się na szlakach