Miejsca

Kościół pw. św. Erazma Biskupa i Męczennika

Kościół parafialny św. Erazma w Barwałdzie Dolnym powstał w 2. poł. XVIII w. Świątynię ufundował właściciel starostwa barwałdzkiego Jan Biberstein-Starowieyski. Wieża jest pozostałością poprzedniego, XVI-wiecznego kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Układ, w którym wieża znajduje się po wschodniej stronie prezbiterium jest nietypowy i rzadko spotykany. Polichromia o motywach figuralnych, roślinnych i geometrycznych pochodzi z końca XVIII w. Na stropie prezbiterium widnieje obraz Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny, a w nawie Przemienienie Pańskie na Górze Tabor. W ołtarzu głównym z końca XVIII w. znajduje się obraz św. Erazma.

Miejsce znajduje się na szlakach