Miejsca

Kościół pw. Szymona i Judy Tadeusza Apostołów

Nidek
49°54'14"N 19°19'24"E
Kościół św. św. Szymona i Judy Tadeusza Apostołów w Nidku konsekrowany został w 1536 r. lub 1539 r., zapewne na miejscu wcześniejszego, gdyż miejscową parafię utworzono już w 1313 r. Fundatorem świątyni był właściciel wsi Mikołaj Nidecki. Od 2. poł. XVI w. kościół służył jako zbór kalwiński, a później ariański, po 1669 r. wrócił w ręce katolików. We wnętrzu można podziwiać gotyckie detale ciesielskie. Najstarszym zabytkiem wyposażenia kościoła jest chrzcielnica z XVI w. Pozostałe wyposażenie przeważnie barokowe: ołtarze główny i boczne, krucyfiks na belce tęczowej oraz chór muzyczny. Na ścianach i stropach widnieją malowidła architektoniczne z zastosowaniem iluzji.

Miejsce znajduje się na szlakach