Biała Przemsza

Biała Przemsza płynie przez Pustynię Błędowską. Otoczenie rzeki w tym rejonie zajmują łęgi jesionowo-olszowe z domieszką wierzby białej, o dobrze rozwiniętej warstwie podszytu z czeremchą, kruszyną, kaliną i bzem koralowym oraz bujnym runie bogatym w gatunki szuwarowe. Interesująco prezentuje się również fauna zamieszkująca wspomniane łęgi. Stwierdzono tu m.in. gniazdowanie ponad 60 gatunków ptaków o różnych wymaganiach środowiskowych, zaobserwowano obecność chronionego myszołowa zwyczajnego, jednego z największych naszych ptaków. Ciekawostką entomologiczną jest liczne występowanie tu czerwca polskiego, w średniowieczu masowo pozyskiwanego, jako źródło czerwonego barwnika do tkanin.

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Geoportal