Białe

Szczawa
49°37'28"N 20°15'00"E
606 m n. p. m.
Białe, przysiółek Szczawy położony w dolinie Kamienicy, przez który przebiega szosa z Mszany Dolnej do Zabrzeży. Na południe od rzeki na stoku Wielkiego Wierchu znajduje się niewielki stawek w miejscu dawnej niszy osuwiskowej, zwany przez mieszkańców Jeziorne. W czasie funkcjonowania gorczańskiej kolejki leśnej w Białem i na Polanie Wiatrtówki znajdowały się jej przystanki. stawek, kolejka wąskotorowa

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Geoportal