Zimne

49°19'37"N 20°57'18"E
911 m n. p. m.
Szczyt Zimne (916 m n.p.m.) znajduje się w głównym grzbiecie Gór Leluchowskich (Pasmo Zimnego i Dubnego), niespełna kilometr na południe od nieco niższego bliźniaczego szczytu Dubne (904 m n.p.m.). Masyw jest zalesiony. Oba wierzchołki dały nazwę dla całego pasma, która jest teraz wypierana przez określenie Góry Leluchowskie. Na zachodnich stokach, w źródliskach potoku Zimne, znajdują się dwie nieduże i zarastające lasem polany, a u podnóży stoków wschodnich, w dolinie potoku Dubne, duża polana.
Na wschodnich stokach Zimnego i Dubnego znajduje się rezerwat przyrody Hajnik chroniący fragment naturalnej buczyny karpackiej oraz naturalnego lasu jodłowego. Rezerwat został założony w 1974 r. i obejmuje powierzchnię 16,9 ha.
Osobliwością rezerwatu jest fragment czystego drzewostanu jodłowego naturalnego pochodzenia, w wieku 130–180 lat. Pojedyncze jodły osiągają tu 100–115 cm grubości w pierśnicy i około 40 m wysokości. Zespół jedlin Galio-Abietetum zajmuje część rezerwatu. Dominującym zespołem jest buczyna karpacka Dentario Glandulosae-Fagetum, z mieszanym drzewostanem jodłowo-bukowym z przewagą buka w niższych partiach. Runo jest bardzo gęste i wysokie, z dużym zróżnicowaniem gatunkowym. Przeważa w nim wietlica samcza i jeżyna gruczołowata. Występują też wszystkie gatunki typowe dla lasów bukowych tego zespołu (żywiec gruczołowaty i cebulkowy, żywokost sercowaty i bulwiasty oraz paprotniki).

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Geoportal