Kamienny Horb

49°21'06"N 21°01'17"E
818 m n. p. m.
Masywny, zalesiony szczyt Kamienny Horb (826 m n.p.m.) znajduje się w grzbiecie granicznym, we wschodniej części Pasma Zimnego i Dubnego (Gór Leluchowskich). Jego północne stoki opadają do doliny potoku Pusta (dopływ Muszynki). Na słowacką stronę (na południe) odchodzi od Kamiennego Horbu (826 m n.p.m.) grzbiet z wierzchołkiem Jalová (751 m n.p.m.). Po jego zachodniej stronie spływa spod Kamiennego Horbu potok Oľmov, po wschodniej stronie potok Rakovec, które są dopływami słowackiej rzeki Topla.
Przez zalesiony wierzchołek Kamiennego Horbu (826 m n.p.m.) graniczną ścieżką prowadzi żółty szlak turystyczny z Muszyny przez Dubne (904 m n.p.m.) i Wojkową, rezerwat Okopy Konfederackie i do Muszynki oraz czerwony szlak graniczny (słowacki).

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Geoportal