Bulina

Na skraju pól nad przysiółkiem Bulina otwiera cię interesujący widok w kierunku północnym i zachodnim. Oglądać stąd można garby Pogórza Wielickiego i bliższe wzgórza: Krowią Górę, Trupielec, grzbiet Grodziska (nad Trzemeśnią), a także północny wierzchołek Kamiennika. W dole widnieją pierwsze zabudowania Buliny, która jest przysiółkiem należącym od XVIII w. do wsi Łęki. Bulina powstała w jako osada, w której znajdowała się założona w 1477 r. przez Stanisława Osieckiego huta szkła. W owym czasie myślenickie było jednym z ważniejszych w kraju ośrodków produkcji szkła, które wytapiano z kwarcu pozyskiwanego ze zwietrzeliny gruboziarnistych piaskowców. Huta „osieczańska” w Bulinie działała co najmniej do 1524 r.

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

Geoportal